Logo Actief jong Hoogeveen
  • Je ontvangt per e-mail een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.

De mail om je wachtwoord te
herstellen is verstuurd! Let op: Mail niet ontvangen? Controleer dan je spambox!

Privacy Statement

Versie 1.0 - Maandag 25 mei 2018

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Gemeente Hoogeveen de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. Voor vragen hierover mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
0528 - 29 19 11
l.oostenveld@dewoldenhoogeveen.nl

Welke gegevens we verwerken
Gemeente Hoogeveen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Standaard account Organisatoren
Voor- en achternaam Voor- en achternaam
Leeftijd Leeftijd
E-mailadres E-mailadres
School (optioneel) Telefoonnummer (optioneel)
Telefoonnummer (optioneel) Foto (optioneel)
Gemeente Gemeente
Ouder-kindrelatie (optioneel) Organisatie
Aan- en afmeldingen voor activiteiten  
Namen van teamgenoten (optioneel)  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via l.oostenveld@dewoldenhoogeveen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gemeente Hoogeveen neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gemeente Hoogeveen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gemeente Hoogeveen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van maximaal 2 jaar voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gemeente Hoogeveen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gemeente Hoogeveen gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gemeente Hoogeveen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Actief jong Hoogeveen
Naam: XSRF-TOKEN
Functie: Helpt bij het beveiligen van onze website
Bewaartermijn: 2 uur

Cookie: Actief jong Hoogeveen
Naam: laravel_session
Functie: Deze cookie zorgt ervoor dat gegevens die u op onze website invoert bij elkaar blijven
Bewaartermijn: 2 uur

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gemeente Hoogeveen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar l.oostenveld@dewoldenhoogeveen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Gemeente Hoogeveen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gemeente Hoogeveen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via l.oostenveld@dewoldenhoogeveen.nl.

Wij maken gebruik van cookies. Benieuwd hoe we omgaan met jouw privacy?

Bekijk het hier.